Tel: 6776 5612
www.tenteradiraja.sg
Masjid Tentera DiRaja

Description

Program Kelas: Sijil Pengajian Ugama (SPU)

Masa:

 • 8:15am - 10:30am
 • Method: Buku Text & Peperiksaan
 • Umur: 16 tahun keatas
 • Yuran Program:

 • • Admin Fee: $15/setahun sekali
 • • Program Fee: $10/setahun sekali
 • • Bulanan Fee: $30/bulan

 • Matlamat:

  • Pelajar dapat memahami dan mendalami bidang-bidang tersebut agar membantu mereka dalam pemilihan kursus untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi

  • Melahirkan individu Muslim yang memahami Agama Islam, beramal dengannya dan menjalankan kewajipan Islah sesuai dengan konteks semasa

  • Menyiapkan pelajar dengan kefahaman asas dalam fardhu ‘ain dan ilmu-ilmu Islam

  Subjek:

  1. ) Ulum Hadith 1
  2. ) Ulum Hadith 2
  3. ) Ulum Quran 1
  4. ) Ulum Quran 2
  5. ) Fiqh Muamalah
  6. ) Fiqh Munakahat
  7. ) Tafsir Al-Quran 1
  8. ) Tafsir Al-Quran 2
  9. ) Sirah Nabawiyyah 1
  10. ) Sirah Nabawiyyah 2
  11. ) Tamadun Islam 1
  12. ) Tamadun Islam 2
  13. Nabi SAW bersabda: “Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka Dia akan menjadikannya mendalami agama. Aku hanya berbagi dan Allah yang memberi. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang tegak di atas perintah Allah, orang yang menyelisihi mereka tidak akan membahayakan mereka hingga datang hari Kiamat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)